Πολιτική ποιότητας

"Η εταιρεία μας στοχεύει πάντα στην διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της"

sifunas pdf

 

 

 

ISO 9001:2008

 

Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότατα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά ΕΝ ISO 9001:2008 - με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

iso9001